25 Srpen 2016

Emoce v interní komunikaci aneb na co zahrát, aby to fungovalo.

Na další minikonferenci jsme se podívali na interní komunikaci z pohledu emocí. Jak na to, aby to fungovalo? Jak vyvolat správnou emoci a kdy? Po teoretickém vletu následoval praktický workshop, kde jsme si to také vyzkoušeli. O úvod se postaral Tomáš Poucha (IIK), zbylá část dne byla v režii Evy Veisové (IPSOS) a jejího týmu.

„Na zaměstnance musím komunikovat především to, co je zajímá. To jsou věci, které se jich přímo týkají nebo které jsou pro ně důležité,“ uvádí svůj příspěvek Tomáš Poucha. Aby sdělení zaujalo, je nutné se vychýlit od normálu. Jak ale na to? Je třeba vyvolat emoce.

Aby byla komunikace úspěšná, musí reflektovat hlubší lidské motivace,“ říká Eva Veisová. Dobrou pomůckou nám může být CENSYDIAM kompas, který odhaluje hluboce zakořeněné emoce a motivace. Existuje totiž osm základních emocí, které můžeme určitými stimuly navodit.

  • Enjoyment – snažím se ji vyvolat například na vánočním večírku – lze jednoduše navodit hudbou, pomocí čokolády…Emoce
  • Vitality – je o svobodě a chuti objevovat nové věci, vyvolávání této emoce je typické pro komunikaci RedBullu
  • Power – pocit nadřazenosti a výjimečnosti, dokáže podpořit kvalitní víno a exkluzivní přístup
  • Recognition – pocit unikátnosti, že nikdo nedisponuje takovými znalostmi, dokáže navodit například jazzová hudba
  • Control – jsou situace, kdy nechtějí lidé být překvapeni a chtějí mít věci pod kontrolou, je o běžnosti, rutině – dokáže podpořit káva…
  • Security – je o relaxaci, o pocitu klidu
  • Belonging – touha být pospolu, pocit, že všichni jsou si rovni a cítíme společenskost (Vánoce)
  • Conviviality – je také o blízkosti ale jiným způsobem – chceme se také bavit (večírek s kolegy, koncert)

Veškeré tyto emoce musíme reflektovat v komunikaci. Také v načasovanosti sdělení. Jinak lidé budou reagovat na určité sdělení před dovolenými nebo uprostřed pracovního týdne.

Komunikace musí být srozumitelná

Pokud je komunikace pro zaměstnance srozumitelná a má pocit, že firma mluví jeho řečí, je čtyřikrát více motivovaný a devětkrát více ochotný doporučit svého zaměstnance. Komunikace interní musí jít ruku v ruce s tou externí. Nesmíme zapomenout, že každý zaměstnanec je současně potenciálním zákazníkem a naopak.

Každý člověk je jiný a je třeba s ním komunikovat jinak. U každého člověka musím vyvolávat jiné emoce. V CRM zákazníky snad každá firma segmentuje a na každý segment komunikuje jiným způsobem. Proč to ale firmy nedělají i v interní komunikaci?

V praktické části jsme si vyzkoušeli a ujasnili si nově nabyté znalosti. Účastníci byli rozděleni do třech týmů se stejným úkolem. Jak na zaměstnance komunikovat stěhování firmy s využitím emocí?

Leave a Reply