27 Duben 2017

Employer Value Proposition v RB

Na dubnové snídani nám Barbara Resnerová, Head of Staffing & Sourcing ze společnosti Raiffeisenbank, představila velký změnový program, v rámci kterého identifikovali přidanou hodnotu Raiffeisenbank jako zaměstnavatele, kterou následně začali zvědomovat, jak interním zaměstnancům, tak i potenciálním kandidátům. Nastavili nové komunikační kanály i obsah komunikace, posílili všechny procesy na podporu této přidané hodnoty. 

V současné době je na trhu práce nedostatek lidí, zaměstnanci jsou tak přetížení, nezvládají to, a proto odcházejí. Je nutné přilákat nové lidi a pozice umět prodat. Projekt Employer Value Proposition odstartoval v roce 2015. Nejdříve bylo třeba provést analýzu a zjistit, co je pro lidi v práci důležité, zda to mají, zda jsou v tom lepší než konkurence a zda na to mají důkazy. Z analýz vyplynuly tři pilíře, na kterých se rozhodli EVP postavit.

  • Leadership – zaměstnanci pracují pod vedením osobností stavějící úspěch banky na jejich úspěchu
  • Mimořádné vztahy a spolupráce s klienty i mezi sebou navzájem
  • Kariéra a osobní růst – zaměstnanci s výbornými výsledky a zájmem o růst najdou v RB skvělou kariéru a veškeré nástroje umožňující profesní růst

Jak to ale doručit a prodat? V Raiffeisenbank si definovali šest skupin zaměstnanců a bádali, co je z těch třech věcí u nich na prvním, druhém a třetím místě. Vznikla jim tak matice priorit pro jednotlivé cílové skupiny. Následovala kampaň, která stavěla na působivé grafice a zážitcích. (ukázky v knihovně IIK). Podívali se očima kandidáta/zaměstnance na to, kde všude se s EVP a Employer Brandem může setkat. Kde je to užitečné, kde zbytečné a kde jsou lepší důkazy než slova a obrázky. Udělali kompletní redesign kariérního webu, komunikační plán a HR strategii, která podporuje značku i EVP.

Desatero o Eployer Value Proposition

  • Autentický – neboli pravdivý
  • Atraktivní – neboli existuje poptávka
  • Dlouhodobý – neboli čas vše prověří
  • Odlišující – neboli máme to jen my
  • Srozumitelný – neboli umí ho prodat i zaměstnanec kamarádovi na pivu
  • Doručitelný – neboli máme důkazy, že to tak je
  • Synergický – neboli ve shodě s Brand Positioningem, vizí, misí, hodnotami