01 Červen 2017

Data nebo dobrý pocit v IK?

Diskusi na téma měření interní komunikace a obhájení výsledků vlastní práce otevřely 4 příspěvky, které se zaměřily na data a principy prezentace, směrem k managementu. Jak můžeme měření pomoci a jak se bez něj obejít? O svoje zkušenosti se s námi přišli podělit zástupci firem Renomia, Siemens, Brown-Forman (Finlandia Vodka, Jack Daniels´s…) a T-mobile.

„Točme se kolem problému. Měření zlepšuje samo o sobě a stačí jen, když se komunikuje,“ řekl v úvodu Tomáš Poucha, ředitel IIK. Jak na to a lze se bez toho obejít?

Renomia – měří opravdu hodně

„V Renomii toho měříme opravdu hodně a nerozdělujeme mezi externí a interní komunikací,“ uvádí svůj příspěvek Jakub Salát. V Renomii měří:

  • Návštěvnost webů (Google Analytics, Facebook Pixel)
  • Sociální sítě (CPT, KPI)
  • Intranet (Google Analytics)
  • KPI na interní akce (cena/os)
  • dotazníky spokojenosti (SurveyMonkey)
  • E-Newslettery (partneři, zákazníci) (ClickRate, Open Ratevsindustryaverage/MailChimp)
  • Sledovanost interních videí (SharePoint)
  • Medializaci společnosti (CPT, dosah)
  • Interní kampaně na žádost jiných oddělení

„Interní newsletter ještě neměříme, ale chceme a budeme. Prostřednictvím něj mluví management a ten chce vědět, kdo a co tam čte, aby to bylo možné zlepšovat,“ dodává v záběru Jakub.

Siemens – neměříme všechno, ale měříme dost

„Můžeme se řídit podle pocitů, ale pocity musíme někde sesbírat a měření je třídí. Díky měření vím, co a jak mám dělat a kdy. Navíc je to dobrý argument pro management,“ říká Jan Kopecký. Díky měření navíc vědí, jaká témata lidi nejvíce zajímají a mohou tak zlepšovat svojí komunikaci. Vše, co je online, se měří dobře. Offline  věci měří jednou za 3 roky a důsledně do hloubky jdou při focus groups. Bez měření a důkazů, že to funguje, by od managementu navíc nedostávali takový budget, jaký dostávají.

Brown-Forman – čísly přesvědčujeme management

„Průzkum angažovanosti beru jako samozřejmost. Děláme jej každé dva roky napříč celou firmou včetně výroby,“ zdůrazňuje David Škrobánek. Výstupy v podobě videa, kde je kombinace emocí a čísel, prezentují všem oddělením a managementu. Management si díky tomu uvědomil, že je to skutečně důležité, že to pro lidi něco znamená a že by se k tomu mělo přistupovat důkladněji.  Pomocí focus groups napříč odděleními naplánovali zlepšení, změny a přímo i akční plány včetně jejich komunikace.  „Důležité je to komunikovat průběžně, ale zapomíná se na to,“ dodává David.

T-mobile – obejdeme se bez měření

„Interní komunikaci moc neměříme. Ne že bych nechtěl, ale po mně ty čísla nikdo nechce,“ říká šéf interní komunikace T-mobilu Michael Sidó. „Hodnotíme akce podle toho, jak se tam lidi tváří a jak se chovají. Ředitel se ptá, jaké to bylo? Dobrý! Jak to víš? Všichni se smáli…,“ dodává Michael. Kvalita akce se dá měřit délkou a intenzitou potlesku a celá IK oceněními v soutěžích – třeba v Grand Prix. A jak se dozví, jaká témata lidi zajímají a co se řeší? V kuchyňce, kuřárně nebo jídelně.