20 Červen 2017

Jak si získat důvěru managementu a respekt boardu?

Na červnové snídani IIK jsme přivítali Šárku Samkovou, zakládající členku Institutu interní komunikace, která se s námi podělila o svou zkušenost, jak si získat a nadchnout management pro interní komunikaci. Šárka nám představila případovou studii ze Sberbank, kde se jí podařilo kompletně přetavit atmosféru ve firmě a přístup managementu k IK.  

Dlouholetá manažerka interní komunikace v ČEZu dostala po příchodu do Sberbank nelehký úkol. Nastartovat dlouhodobě váznoucí vnitřní komunikaci a zlepšit vztahy především mezi středním managementem a vedením společnosti. Ve firmě panovala dusná atmosféra plynoucí z extrémního přetížení zaměstnanců. Startovací pozice rozhodně nebyla ideální, ale o to víc mohla ukázat.

Vše si nejprve důkladně rozkreslila a rozplánovala, načež na schůzce s ředitelem zjistila, že nyní má za úkol především naplánovat manažerský meeting. Všechny časové řady a dosavadní nápady na zlepšení musely jít stranou. Samková zapojila kreativitu a připravila nízkonákladový, avšak velice úspěšný event, díky němuž management a board začaly táhnout za jeden provaz.

Šárku napadlo konferenci spojit s dobrovolnictvím. Spojila se s ředitelkou příspěvkové organizace Rybka, pomáhající osobám se zdravotním postižením, a naplánovala manažerskou konferenci, do které byli zapojeni i klienti domova Rybky v Neratovicích. Po úvodní prezentaci management rozdělila do tří skupin. První měla za úkol postavit na pozemku domova altán, druhá uspořádala fotbalový zápas s klienty domova na nedalekém fotbalovém hřišti a třetí se chopila obsluhy u občerstvení přímo na stadionu. Zaměstnanci Sberbank CZ do dne D netušili, kam jedou a co na ně čeká. Vše se dozvěděli až na místě. Aby z programu udělala i show, pozvala na turnaj sportovního redaktora Petra Vichnara, který celou akci s nadšením glosoval. Celý den byl zdokumentován na kameru, ještě tu noc byl záznam sestříhán a ráno představen zaměstnancům na poradě.

Video si posléze sami zaměstnanci pouštěli na dalších poradách a díky tomuto low-budget eventu se komunikace a osobní vztahy ve společnosti výrazně zlepšily. Díky zájmu médií měla celá akce přesah i do externí komunikace.

Co jsem si z této zkušenosti Šárka odnesla? Jak si tedy získat management?

  • zjistěte, kdo je v boardu reálným ambasadorem interní komunikace
  • pochopte zájmy a potřeby každého člena boardu, najděte s nimi shodu
  • sedněte si s boardem a zjistit hlavní sdělení, které chtějí předat
  • důvěru začněte budovat od klíčových B-1 pozic
  • mluvte jejich řečí – hlavně čísly
  • přicházejte s novými tématy – značka, firemní vize, aj.
  • vzdělávejte board, o čem interní komunikace doopravdy je
  • vrťte psem – zaměřte se na taktiku sdělení – důležitější je obsah, ne nástroje

 

O Šárce Samkové

Šárka momentálně pracuje jako Head of Communications ve společnosti Sberbank, má za sebou téměř 20 let praxe v oblasti public relations, interní a marketingové komunikaci. V minulosti pracovala pro Skupinu ČEZ, kde mimo jiné sedm let vedla tým Interní komunikace. Další zkušenosti má ze společností GE Money nebo ABN AMRO Bank.