20 Září 2017

Setkání C-level a téma krize

Na středeční snídani C-level jsme otevřeli téma krize. Kdy přijde? Jak se na ní máme připravit? Jak ovlivní chod firem?

Často se vykřikuje, že současný vývoj je velmi podobný letem 2007 a 2008 a krize musí přijít. Proto jsme na středeční snídani probrali, zda a kdy může být tady a zejména, jak s tím pracovat, jak se na ni připravit. Speciálním hostem byl komentátor, novinář a analytik Jan Macháček, který zhodnotil současnou situaci. Přestože Macháček zdůraznil, že ke krizi vůbec dojít nemusí, je podle něj potřeba se na ní připravit. Během setkání vyjmenoval největší rizika v evropském i globálním měřítku, která ji mohou ovlivnit, či spustit. Proto je podle něj potřeba, připravit se na vše. Je potřeba si uvědomit, že i recese s sebou nese určitá rizika a opatření, proto je nutné poučit se z minulosti, být připraven a rozumně plánovat.

Co je C-level?

Na setkáních C-level Marketingového institutu se potkávají osobnosti, které ve své práci řeší marketing na úrovni boardu. Jedná se o marketingové a obchodní ředitele, ale i jednatele a general managery. Zapojených máme řadu manažerů velkých značek a firem, příjemné lidi, otevřené spolupráci a networkingu! C-level není jen o lidech, které jsou spojeni se zajímavou značkou ale především o lidech, kteří mají ostatním co říct. Jeho cílem je, aby se lidé potkávali, sdíleli zkušenosti, nebo se „jen znali“.