21 Září 2017

Video v interní komunikaci

Je video trend, nebo nutnost? Jedna minuta videa má cenu 1.8. milionů slov nebo 3600 stránek textu. V dnešní konferenci jsme se podívali nejen na principy videa a jeho použití v interní komunikace, ale účastníci konference měli také možnost si vše prakticky vyzkoušet. 

Jako první k hostům promluvil publicista a kurátor Alza muzea Michal Rybka, který v několika bodech objasnil, proč je video (nejen) v interní komunikaci tak důležité. V první řadě je potřeba si uvědomit, že „každá generace má svoje médium se kterým se naučí žít a nikdy ho neopustí. Zatímco pro lidi nad 75 let jsou to noviny a pro čtyřicátníky televize, u mileniálů vede jednoznačně internet.  

Mladí nechtějí číst – nejen tištěné materiály, ale ani online obsah. Proto jsou sociální sítě a youtube právě ty kanály, ze kterých získávají nejvíce informací. To si sice již řada firem v dnešní době uvědomuje, problémem je, že neví, jak s takovým videem pracovat, aby se přiblížili své cílové skupině.  

Jako příklad takto nepovedených videí můžeme uvést třeba celý youtubový kanál politické strany ČSSD, nebo reklamní videa České pošty 

Naopak skvělým příkladem kvalitního videa  je například video od společnosti Apple 

 Na konci celé konference proběhl workshop, ve kterém byli účastníci rozděleny do pěti skupin. Každá z nich měla za úkol zpracovat jedno téma a připravit koncept videa pro interní komunikaci. Přestože některá témata byla opravdovým oříškem, účastníci si s nimi poradili skvěle a zároveň ihned získali zpětnou vazbu od profesionálního kameramana Lukáše Kratochvíla.