19 Říjen 2017

Tak si to napište sami aneb zaměstnanci jako tvůrci obsahu

V rámci dalšího setkání jsme se podívali na případové studie, které si všichni přejí v interní komunikaci zažít – tedy, aby sami zaměstnanci vytvářeli svůj vlastní obsah.

Jako první před hosty předstoupila Jaroslava Musilová ze společnosti Kofola, která představila Kofo-magazín – interní časopis, který je složený pouze z příspěvků zaměstnanců.  Navíc jej podle průzkumů přečte, nebo alespoň prolistuje 94% zaměstnanců a to i přesto, že je časopis psán napůl česky a napůl slovensky. Podle Jarky je klíčem k úspěchu skvělá grafika, a především super obsah. Velkou roli hraje ale také jasně daná struktura, silné téma, které zaměstnance baví, informace za oponou, autentičnost, forma jazyka a také nadhled a dohled.

Jako druhá vystoupila Jana Pikardová ze společnosti Heineken, která popsala, jakým způsobem probíhá interní komunikace právě v této společnosti. Hlavním problémem je podle ní nedostatečná informovanost a také nízká angažovanost ve sdílení informací. Proto Heineken místo interního časopisu, intranetu a dalších nástrojů chystá zavedení nástroje Workplace.

Třetím vystupujícím byl Michael Sido, kterému se podařilo zařídit, aby si sami zaměstnanci vytvářeli obsah ve společnosti T-mobile. Angažovanost, pestrost a autenticita, lepší znalost prostředí, uvěřitelnost a nasazení jsou právě ty věci, díky kterým je tak důležité, aby se zaměstnanci na tvorbě obsahu podíleli. Zároveň také hostům ukázal, proč si zaměstnanci obsah tvořit chtějí.

Posledním speakrem byl Jan Kopecký ze společnosti T-mobile, který detailně popsal, jak je v této společnosti využíván Workplace. Podle něj jsou důležité dvě roviny tohoto nástroje. Jednak je to budování komunity založené na lajkování a komentování příspěvků a budování sítě kontaktů a jednak je to rovina informační. Jde tedy o použití Workplace jako komunikačního kanálu, který ale zároveň slouží jako zdroj relevantních informací.