16 Listopad 2017

Ať je sranda aneb gamifikace v interní komunikaci.

Gamifikace je často používaný pojem a je pravda, že se objevuje v interní komunikaci poměrně často – jak bylo vidět v letošní soutěži Grand Prix. Jde v něm o zvyšování zájmu cílové skupiny prostřednictvím herních prostředků, herních designů, herního myšlení a herních principů a to v kolikrát zcela neherních oblastech.

Již dlouho dobu se s ní setkáváme zejména pro podporu obchodníků, ale jak to používat i jiných oblastech? Nebo jak změnit komunikační kanály a nástroje? Co a jak v gamifikaci sledovat, měřit a kam se můžeme dostat?

To vše nám v teoretickém rámci i v praktickém workshopu ukázali Antonín Vacek a Jiří Bréda ze společnosti Mise HERo.