Institut interní komunikace

IIK je nezávislý institut, který už několik let funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným nastavením procesů a interní komunikací ve firmě.


Sledujeme trendy a reagujeme na ně


Rozvíjíme interní komunikaci a její souvislosti s ostatními firemními aktivitami


Přinášíme podněty, případové studie, příklady dobré praxe a seznamujeme s nimi odbornou veřejnost


Spolupracujeme s předními odborníky a umožňujeme setkávání interních komunikátorů


Věnujeme se vzdělávání a networkingu

Proč vlastně Institut interní komunikace?

Řešíme interní procesy, fungování, systémy a komunikaci.

Schází se u nás všechny informace z trhu, které se hodí

Zpracováváme, zpřehledňujeme, dáváme do kontextu

Našim aktivitami inspirujeme a posouváme interní komunikaci

Cílové skupiny

 • Profesionálové interní komunikace (IK)
  • Řešící taktickou interní komunikaci a operativu
  • Řešící strategickou interní komunikaci
 • Manažeři věnující se strategii
  • Majitelé firem, Board, Board —1
 • Manažeři s přímým vlivem na působení IK
  • Marketing, Communications
  • HR, Sales, Finance, IT
 • Odborná média a akademická obec
  • Tématika komunikace a managementu
  • Pro pracovníky komunikace a manažery

Dále nabízíme

 • Knihovnu a archiv prací, prezentací a případových studií
 • Odbornou soutěž s detailní zpětnou vazbou ke každé práci
 • Interní workshopy, školení, metodiky
 • Konzultace a poradenství
 • Zvýhodněné sazby a speciální nabídky pro členy
 • Podpora networking a osobní profilace
 • Přehled Who is who v této oblasti