Kategorie

V letošním roce budou projekty soutěžit ve čtyřech kategoriích: nástroj, projekt, strategie a napříč společností. Vyhlašujeme také speciální Cenu C-levelu pro osobnost. Přihlašte své spolupracovníky, kteří si to zaslouží!
Kategorie nástroj, projekt a strategie jsou děleny na dvě podkategorie (z pohledu marketingu a obchodu a interních procesů a interní komunikace). 

 

1. kategorie - Nástroj

Využití (netradiční/široké/nové) nějakého nástroje pro řešení problému s jasným přínosem. 

Podkategorie


Marketing a obchod

Interní procesy a komunikace

2. kategorie - Projekt

Jednorázové a krátkodobé koncepce i kampaně se splněním cíle do 6 měsíců. Jedná se o taktická řešení se zajímavým přístupem, která pomohla vyřešit nějaký firemní problém.

Podkategorie


Marketing a obchod

Interní procesy a komunikace

3. kategorie - Strategie

Komplexní dlouhodobé projekty, které mají systémový charakter. Strategie jsou založeny na koncepční změně v procesech, chování zaměstnanců nebo klientů. Doba trvání projektu je přitom nad 6 měsíců.

Podkategorie


Marketing a obchod

Interní procesy a komunikace

4. kategorie - Napříč společností

Projekt nebo strategie, která vyřešila komplexní problém, který byl uvnitř, ale i vně společnosti. Problém obchodu, marketingu, ale i interních procesů či komunikace současně.

Cena C-levelu

/
ocenění pro osobnosti

Ocenění pro osobnost, jehož/jejíž práce je natolik inspirativní a zajímavá, že stojí za to, aby se o něm v okolí vědělo.  Přihlaste své kolegy, kteří si to zaslouží!