Marketingový institut

MKTI je platforma pro marketéry, která se zabývá správným fungováním marketingu a jeho rozvojem.


Vzdělávání a rozvoj oblastí obchodu a marketingu


Sledujeme trendy a reagujeme na ně, zpřehledňujeme a dáváme je do kontextu


Přední odborníci, setkávání a networking. Podněty, případové studie a příklady dobré praxe.


Marketing v souvislosti s ostatními firemními aktivitami


Velké změnové projekty

Jak vnímáme marketing?

…jako komplexní proces, který posouvá celou firmu a přináší zefektivnění její činnosti, vyšší zisky, nižší náklady a lepší image.

Pomáháme marketérům

 • Poradenství a spolupráce
  • Řešení konkrétních problémů a zadání
  • Vhodné nástroje, techniky a metodiky
  • Doporučíme vhodné odborníky
 • Společné projekty –klíč nebo společně
  • Konference, školení, workshopy, roadshow
 • Napojení na aktivity MKTI
  • Přístupy, benefity, networking, členství,
  • Prezentace

Dále nabízíme

 • Knihovnu a archiv prací, prezentací a případových studií
 • Odbornou soutěž s detailní zpětnou vazbou ke každé práci
 • Možnost prezentovat své úspěchy
  • na akcích, v médiích, sociálních sítích
 • Poradenství a spolupráce
 • Řešení konkrétních problémů a zadání
  • Konzultace, poradenství, projekty – klíč nebo společně
 • Konference, školení, workshopy, roadshow
  • Zvýhodněné sazby a speciální nabídky pro členy
 • Podpora networking a osobní profilace

MKTI Procurement

je samostatná platforma spojující všechny, kteří se zabývají oblastí nákupu ve světě marketingu zejména potom marketingové komunikace. Jedná se o specializovanou odnož Marketingového institutu, která navazuje na jeho aktivity a samostatně rozvíjí disciplínu Procurementu.

Více