MKTI Procurement

Pomáháme marcomm procurementu naplňovat roli byznys partnera interním a externím klientům

MKTI Procurement

je samostatná platforma spojující všechny, kteří se zabývají oblastí nákupu ve světě marketingu zejména potom marketingové komunikace. Jedná se o specializovanou odnož Marketingového institutu, která navazuje na jeho aktivity a samostatně rozvíjí disciplínu Procurementu.

Čemu se MKTI Procurement věnuje?


Základním úkolem je umožnit interakci a výměnu zkušeností a to prostřednictvím konferencí, workshopů, přednášek nebo školení. 


Zaměřujeme se však také na řešení konkrétních problémů a zadání, které nám dennodenní praxe nabízí.  


Hledá, prezentuje, nebo i navrhuje vhodné nástroje, techniky a metodiky pro práci marcomm procurementu. 


V neposlední řadě se věnujeme networkingu a propojování mezi všemi disciplínami marketingu, obchodu a dalších relevantních oblastí.

Co dělá?

/
aktivity

1) Organizuje 6 setkání ročně ve dvou formách:
        1.     Snídaně – jak to děláme – detailní pohled na řešení v jedné                     společnosti 
        2.     Setkání – při skleničce vína – inspirace a diskuze – případové                 studie, ukázky, setkání lidí z různých oborů, vystoupení a diskuze na                 vybrané téma

 2) Organizuje pracovní skupinu s předem stanoveným cílem – pro rok 2017 vypracování metodiky výběrových řízení. K této aktivitě zve zástupce všech zúčastněných stran – agentury a klienty. Výsledkem této aktivity je Metodika organizace a vyhodnocení výběrového řízení.

Fungování MKTI Procurement

Jedná se o uzavřený klub lidí z oboru postavený na formě členství. 

Každý člen hradí roční členský poplatek, který zahrnuje:
        – účast na veškerých akcích MKTI Procurement  
        – přístup do společné knihovny MKTI Procurement
        – možnost aktivně se zapojit do všech metodik a aktivit MKTI Procurement
        – možnost úzké spolupráce s Marketingovým institutem a všemi jeho platformami (C-level club etc.)
        – aktivní podporu v networkingu – sdílení kontaktů, pozic a podobně.
        – 2 volné vstupy na akce MKTI + zvýhodněné vstupy na všechny akce MKTI a IIK

Pravidla klubu

– MKTI Procurement je určen profesionálům z řad nákupu a marketingu – Nechceme se stát lobbyingovou platformou.
– Každý uchazeč o členství má první účast za poplatek, bez nutnosti nákupu ročního členství – Chceme podporovat “klubovost”
– Poradním orgánem MKTI Procurement je Rada MKTI Procurement – složená ze zástupců vstupujících subjektů. Rada řeší obsah, ale i směr jednotlivých akcí, zpětnou vazbu, podněty, určuje témata pracovní skupiny MKTI Procurement. 

Členské poplatky

– vstupné akce – 950 Kč 
– přístup do knihovny – archiv a vhodné zdroje – 3000 Kč 
– vstup na pracovní skupiny MKTI Procurement – 2000 Kč

Roční členství (12 měsíců) – 12 500 bez DPH

(9 500 Kč bez DPH – pro společnosti, které už mají členství v MKTI)

– přenosné na 1 osobu
– obsahující všechny vstupy, přístupy, možnosti networkingu
– 2 volné vstupy na akce MKTI
– zvýhodněné vstupy na všechny akce MKTI a IIK

Kontaktní formulář