Parametry přihlášky

Každá přihlášená práce musí splňovat následující předem stanovená kritéria. Práce, které je nesplní, nebudou přijaty do soutěže a nebudou tedy porotou posuzovány.

Parametry přihlášky pro všechny kategorie

/
kromě Ceny C-levelu

1) Představení problému práce a účelu, pro který byla realizována.  (max. 1000 znaků) 

 • Definice problému
  • vymezení problému, nejdůležitější aspekty daného stavu
 • Cíle
  • požadované přínosy a změny

2) Detailní popis realizace projektu (max. 1000 znaků)

 • Popis projektu
  • kroky, procesy a nastavení, využití nástrojů a kanálů, způsob realizace
 • Ukázky
  • ve formě grafů, fotek, videí, animací, infografiky

3) Přínosy a výsledky (max. 1000 znaků)

 • Vyhodnocení přínosu a splnění cílů, naměřené výsledky
  • jak se podařilo splnit očekávané cíle, co předčilo očekávání nebo co se naopak nepodařilo splnit
  • poměr ceny a efektu
  • jakým způsobem se realizovalo měření, případně co bylo nejsložitější
  • jak vypadá život po projektu (využívání nových informací, zjednodušení, etc.)

4) Poučení a doplnění (max. 1000 znaků)

 • V čem je práce zajímavá a co si z toho mohou vzít ostatní
 • Následující kroky, jak se bude projekt dále rozvíjet

Parametry přihlášky - Cena C-levelu

/
ocenění pro osobnosti

1) Představení osoby a důvod jeho nominace  (max. 1000 znaků) 

 • Představení
  • stručné představení osobnosti a důvod jeho nominace
 • Popis problému, s kterým se potýkal, co řešil
  • vymezení a nejdůležitější aspekty (cíle)

2) Detailní popis jeho/její práce (max. 1000 znaků)

 • V čem je přidaná hodnota
  • kroky, procesy a nastavení, využití nástrojů a kanálů, způsob realizace
 • Ukázky
  • ve formě grafů, fotek, videí, animací, infografiky

3) Výsledky a přínos pro firmu (max. 1000 znaků)

 • Vyhodnocení přínosu pro firmu, splnění cílů
  • popis v čem spočíval přínos osobnosti pro firmu
  • jak se podařilo splnit očekávané cíle, v čem předčil očekávání nebo co se naopak nepodařilo splnit
  • poměr ceny a efektu práce (pokud můžeme posoudit)

4) Co si z práce osobnosti mohou vzít ostatní (max. 1000 znaků)

 • V čem je jeho/její práce zajímavá, inspirující, poučná a co si z toho mohou vzít ostatní

Požadavky na přílohy

Maximální velikost jednoho souboru je 60 mb. Maximální počet příloh je 5. 

Formáty přihlášených prací a příloh:

 • textová část – PDF
 • grafické přílohy – JPG, JPEG, GIF, PNG
 • Audio a video přílohy – MP3, MPEG, avi