Soutěž

Hledáme a oceňujeme nejpřínosnější řešení aktuálních problémů ve firmách.  

Výsledky soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 6. 9. 2017. Výsledky hlavních kategorií naleznete ZDE a kategorii C-levelu ZDE. Veškeré práce včetně hodnocení poroty naleznete v knihovně – informace ZDE

O soutěži

Letos se konal již 7. ročník soutěže Grand Prix – soutěže projektů z interní komunikace, marketingu a obchodu. V tomto ročníku jsme se rozhodli zaměřit na problémy, se kterými se firmy aktuálně potýkají a na způsoby jejich řešení. 

Proč soutěž pořádáme

Chceme ukázat ty nejzajímavější příklady z praxe, dát firmám možnost prezentovat svoji odbornost a získat na svoji práci zpětnou vazbu. Zároveň poskytujeme inspiraci a účinné postupy, jak pracovat ještě efektivněji. 

Účastníci

Zapojit se může každý, kdo nějakým způsobem realizuje marketing, obchod nebo interní komunikaci. Může jít o firmy, sdružení, státní orgány, charitativní organizace, vysoké školy a další organizace, případně i o jednotlivce a to bez ohledu na členství v Marketingovém institutu či Institutu interní komunikace. V soutěži nerozhoduje velikost či značka firmy – v případě kvalitního řešení může jít o zajímavou možnost, jak se v případě malé firmy dostat do povědomí odborné veřejnosti a oslovit tak potenciální zákazníky. 

Co je problém

Problém (z řeckého „před“ + „házet“, tedy „to, co bylo předloženo“) označuje takové podmínky, situaci nebo stav, který je nevyřešený, nechtěný nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje řešení a my po takových řešeních jdeme. Pokud jste se setkali s problémem a přišli jste na zajímavé řešení, podělte se s námi o něj. 

 

Cena C-levelu

/
ocenění pro osobnosti

V letošním ročníku vyhlašujeme speciální ocenění pro osobnost, jejíž práce je natolik inspirativní a zajímavá, že stojí za to, aby se o ní dozvěděla široká veřejnost. Přihlaste své kolegy, kteří si to zaslouží! Cena C-levelu je osvobozena od všech poplatků. 

Ocenění z minulých ročníků

Řekli o nás

Grand Prix jsem si opakovaně prošla jak s nominacemi prací, tak v jiných ročnících jako porotce. Ať už se objevíte na prvních místech nebo ne, účast v soutěži má velký smysl. Od porotců dostanete užitečné detailní hodnocení práce a navíc se můžete seznámit s ostatními přihlášenými pracemi a inspirovat se nápady od těch nejlepších. Pokud Vám na konferencích chybí praktické příklady, pak účast v Grand Prix je jejich přehlídkou!

Šárka Samková, Nezávislý konzultant marketingové a interní komunikace

Inspirovat okolí a zároveň nechat se inspirovat je pro nás v T-Mobile hodně důležité. Soutěž Grand Prix je ideální platformou pro porovnání se s ostatními. Načerpání nových impulsů a uvědomění si, že pořád má člověk co zlepšovat.

Michael Sidó, T-mobile

Od soutěže jsme očekávali benchmark, a z vítězství v kategorii „Digital“ jsme měli obrovskou radost. Rád se dívám na jiné projekty, které vyhrávají. Jsou pro mě inspirací. Umístění v soutěži bylo pro celý náš tým potvrzením, že se naše nápady ubírají správným směrem a že to děláme dobře.

Martin Šesták, UniCredit Bank

Prvního místa v Grand Prix si nesmírně vážím: pro celý tým interní komunikace je potvrzením, že to děláme dobře. A navíc nám to pomohlo zviditelnit naši práci i interně, protože samozřejmě ani u nás doma není nikdo prorokem a každý úspěch v nezávislé soutěži tak zvyšuje naši prestiž u interních zákazníků.

Jan Kopecký, Siemens

Harmonogram soutěže

Harmonogram 7. ročníku soutěže Grand Prix 2017

1. 6. 2017 – zahájení soutěže
1. 6. – 1. 8. 2017 – přihlášky do soutěže Grand Prix 2017
1. 6. – 15. 8. 2017 – přihlášky do kategorie ceny C-level
2. 8. – 1. 9. 2017 – hodnocení soutěže porotou
6. 9. 2017 – slavnostní vyhlášení vítězů Grand Prix 2017

Pokud chcete pomoci s Vaší přihláškou nebo potřebujete jakékoli doplňující informace, kontaktujte nás ZDE nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Partner soutěže