Soutěž

Hledáme a oceňujeme ty nejpřínosnější řešení aktuálních problémů ve firmách.  
Zapojte se i Vy a ukažte svou profesionalitu. 

Přihlaste Vaše řešení problémů do naší soutěže. Zajímají nás jakákoliv užitečná řešení, týkající se obchodu, marketingu, interních procesů či interní komunikace. 

Registrace prací

Sběr přihlášek uzavíráme 1. srpna

Své práce přihlašujte ZDE

O soutěži

Vyhlašujeme již 7. ročník soutěže Grand Prix – soutěže projektů z interní komunikace a nově i z marketingu a obchodu. V letošním ročníku jsme se rozhodli zaměřit na problémy, se kterými se firmy aktuálně potýkají a na způsoby jejich řešení. 

Proč soutěž pořádáme

Chceme ukázat ty nejzajímavější příklady z praxe, dát firmám možnost prezentovat svoji odbornost a získat na svoji práci zpětnou vazbu. Zároveň poskytujeme inspiraci a účinné postupy, jak pracovat ještě efektivněji. 

Účastníci

Zapojit se může každý, kdo nějakým způsobem realizuje marketing, obchod nebo interní komunikaci. Může jít o firmy, sdružení, státní orgány, charitativní organizace, vysoké školy a další organizace, případně i o jednotlivce a to bez ohledu na členství v Marketingovém institutu či Institutu interní komunikace. V soutěži nerozhoduje velikost či značka firmy – v případě kvalitního řešení může jít o zajímavou možnost, jak se v případě malé firmy dostat do povědomí odborné veřejnosti a oslovit tak potenciální zákazníky. 

Co je problém

Problém (z řeckého „před“ + „házet“, tedy „to, co bylo předloženo“) označuje takové podmínky, situaci nebo stav, který je nevyřešený, nechtěný nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje řešení a my po takových řešeních jdeme. Pokud jste se setkali s problémem a přišli jste na zajímavé řešení, podělte se s námi o něj. 

 

Cena C-levelu

/
ocenění pro osobnosti

V letošním ročníku vyhlašujeme speciální ocenění pro osobnost, jejíž práce je natolik inspirativní a zajímavá, že stojí za to, aby se o ní dozvěděla široká veřejnost. Přihlaste své kolegy, kteří si to zaslouží! Cena C-levelu je osvobozena od všech poplatků. 

Tiskové zprávy

Ocenění z minulých ročníků

Řekli o nás

Grand Prix jsem si opakovaně prošla jak s nominacemi prací, tak v jiných ročnících jako porotce. Ať už se objevíte na prvních místech nebo ne, účast v soutěži má velký smysl. Od porotců dostanete užitečné detailní hodnocení práce a navíc se můžete seznámit s ostatními přihlášenými pracemi a inspirovat se nápady od těch nejlepších. Pokud Vám na konferencích chybí praktické příklady, pak účast v Grand Prix je jejich přehlídkou!

Šárka Samková, Nezávislý konzultant marketingové a interní komunikace

Inspirovat okolí a zároveň nechat se inspirovat je pro nás v T-Mobile hodně důležité. Soutěž Grand Prix je ideální platformou pro porovnání se s ostatními. Načerpání nových impulsů a uvědomění si, že pořád má člověk co zlepšovat.

Michael Sidó, T-mobile

Od soutěže jsme očekávali benchmark, a z vítězství v kategorii „Digital“ jsme měli obrovskou radost. Rád se dívám na jiné projekty, které vyhrávají. Jsou pro mě inspirací. Umístění v soutěži bylo pro celý náš tým potvrzením, že se naše nápady ubírají správným směrem a že to děláme dobře.

Martin Šesták, UniCredit Bank

Prvního místa v Grand Prix si nesmírně vážím: pro celý tým interní komunikace je potvrzením, že to děláme dobře. A navíc nám to pomohlo zviditelnit naši práci i interně, protože samozřejmě ani u nás doma není nikdo prorokem a každý úspěch v nezávislé soutěži tak zvyšuje naši prestiž u interních zákazníků.

Jan Kopecký, Siemens

Harmonogram soutěže

Harmonogram letošního ročníku soutěže Grand Prix 2017

1. 6. 2017 – zahájení soutěže
1. 6. – 1. 8. 2017 – přihlášky do soutěže Grand Prix 2017
2. 8. – 1. 9. 2017 – hodnocení soutěže porotou
6. 9. 2017 – slavnostní vyhlášení vítězů Grand Prix 2017

Pokud chcete pomoci s Vaší přihláškou nebo potřebujete jakékoli doplňující informace, kontaktujte nás ZDE nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Partner soutěže